dudlo

Parassitus... est histrio uel lecator vlg. dudlo a para id est iuxta et situs venter vel panis quasi iuxta panem positus uel iuxta ventrem vel dicitur qui iuxta parapsidem positus [[paszyrthyt]] paszyrzyth 1440 RozPaul 191v

Wyraz hasłowy Dudło Hasło konkordancji Parassitus
Wyraz(y) w transliteracji dudlo Podstawa glosowania parassitus, histrio, lecator
Język wyrazu obcego łaciński
2821
Komentarz paleograficzny Wyrazy [[paszyrthyt]], paszyrzyth są zapisane na lewym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 191
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 50

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dudło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dudło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozPaul 191v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.