dzewączszed

Nonaginta patet [[sed no]] nonyngenta dzewączszed inde nonagesimus noningesies et nonagenarius et noniplex 1442 WokRacz 151v

Wyraz hasłowy Dziewięćset Hasło konkordancji Nonaginta
Wyraz(y) w transliteracji dzewączszed Podstawa glosowania nonaginta
Język wyrazu obcego łaciński
2827
Komentarz paleograficzny Zapis dzewęcz szed.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 151
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziewięćset (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) dziewięćset
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik główny
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.