manącz

Palmito (...) significat manus concuttere in signum pacti uel federis alio modo idem est quod pertaxo sc. prout pertaxo uel signficat subarare palmito vlg. manącz 1440 RozPaul 189r

Wyraz hasłowy Maniać Hasło konkordancji Palmito
Wyraz(y) w transliteracji manącz Podstawa glosowania palmito
Język wyrazu obcego łaciński
2828
Komentarz paleograficzny Wyraz uel dwukrotnie nadpisany. Na dolnym marginesie: palmito vlg. manącz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 189
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Maniać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) maniać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Tryb oznajmujący
Strona czynna

Uwagi

W Sstp i w SI brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.