paszyrzyth

Parassitus... est histrio uel lecator vlg. dudlo a para id est iuxta et situs venter vel panis quasi iuxta panem positus uel iuxta ventrem vel dicitur qui iuxta parapsidem positus [[paszyrthyt]] paszyrzyth 1440 RozPaul 191v

Wyraz hasłowy (Pasiżyt) Hasło konkordancji Parassitus
Wyraz(y) w transliteracji paszyrzyth Podstawa glosowania parassitus, histrio, lecator
Język wyrazu obcego łaciński
2829
Komentarz paleograficzny Wyrazy [[paszyrthyt]], paszyrzyth są zapisane na lewym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 191
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz PUSTE ŚWIADOMIE

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pasiżyt) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pasirzyt
Forma (w transkrypcji) pasirzyt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.