curp

Pero (...) est quoddam calciamentum rusticorum proprie curpye amplum et latum quod alio nomine dicitur culponeus... Et alio nomine vocatur conturnus eciam curp 1440 RozPaul 198r

Wyraz hasłowy Kurp Hasło konkordancji Pero
Wyraz(y) w transliteracji curp Podstawa glosowania conturnus
Język wyrazu obcego łaciński
2832

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 198
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kurp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kurp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.