kelbasa

*Lucamea kelbasa XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Kiełbasa Hasło konkordancji Lucanica
Wyraz(y) w transliteracji kelbasa Podstawa glosowania lucamea
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Podstawa glosowania lucamea prawdopodobnie błędnie odczytana przez wydawcę zamiast lucanica.
Por. WokPet VI i WokRacz 138r.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiełbasa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiełbasa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7 (poprawiono łac. podstawę glosowania lucamea na lucanica, nie sygnalizując tego). Por. inne poświadczenie pod tym samym hasłem: Kyelbasza lucanica 1473 PF V 12 (tj. WokPet VI).


Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.