ksząszycz

Nouilunium vlg. nowy ksząszycz 1442 WokRacz 151v

Wyraz hasłowy Księżyc Hasło konkordancji Novilunium
Wyraz(y) w transliteracji ksząszycz Podstawa glosowania nouilunium
Język wyrazu obcego łaciński
2853

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 151
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Księżyc (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) księżyc
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.