kyelbasza

Lucanica kyelbasza 1473 WokPet VI 12

Wyraz hasłowy Kiełbasa Hasło konkordancji Lucanica
Wyraz(y) w transliteracji kyelbasza Podstawa glosowania lucanica
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny A. Br. podaje, że glosa ta znajduje się na k. 91 "na boku".

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiełbasa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiełbasa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 12.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.