maczerza duska

Serpillus est quedam herba vlg. maczerza duska 1440 RozPaul 242r

Wyraz hasłowy Duszka Hasło konkordancji Serpyllum
Wyraz(y) w transliteracji maczerza duska Podstawa glosowania serpillus
Język wyrazu obcego łaciński
2873

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 242
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Macierzy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) macierza
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Duszka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) duszka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.