mrszewka

Silurus (...) est piscis paruus et minutus vlg. mrszewka 1440 RozPaul 244r

Wyraz hasłowy Mrzewka Hasło konkordancji Silurus
Wyraz(y) w transliteracji mrszewka Podstawa glosowania silurus
Język wyrazu obcego łaciński
2887

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 244
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mrzewka (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Mrżewka
Forma (w transkrypcji) mrżewka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.