wlochine

Elborum (...) est quedam herba que circa talem fluuium nascitur Et scabiem remouet wlochine XV p. post. RozOss I 75va

Wyraz hasłowy Włochynie Hasło konkordancji Elleborum
Wyraz(y) w transliteracji wlochine Podstawa glosowania elborum
Język wyrazu obcego łaciński
2897

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Włochynie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) włochynie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozOss I 75v.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.