clinyecz

Obste<n>taculum instrumentum sutoris quod dicitur vlg. clinyecz 1442 WokRacz 152v

Wyraz hasłowy Kliniec Hasło konkordancji Obstentaculum
Wyraz(y) w transliteracji clinyecz Podstawa glosowania obste<n>takulum
Język wyrazu obcego łaciński
2900

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kliniec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kliniec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozRacz 152v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.