podpuszczadlo

Occigallus est species lactis vlg. podpuszczadlo uel szyrzysko 1442 WokRacz 153r

Wyraz hasłowy Podpuszczadło Hasło konkordancji Oxygallus
Wyraz(y) w transliteracji podpuszczadlo Podstawa glosowania occigallus
Język wyrazu obcego łaciński
2909

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27–28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podpuszczadło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podpuszczadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozRacz 153r.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.