pącuch

Pastillus vlg. pącuch inde pastillarius et est pisto pastillorum 1442 WokRacz 159r

Wyraz hasłowy Pączuch Hasło konkordancji Pastillus
Wyraz(y) w transliteracji pącuch Podstawa glosowania pastillus
Język wyrazu obcego łaciński
2913

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 159
Folio/kolumna r
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pączuch (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pączuch
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.