czewka

Pennula vlg. czewka 1442 WokRacz 160v

Wyraz hasłowy Cewka Hasło konkordancji Pennula
Wyraz(y) w transliteracji czewka Podstawa glosowania pennula
Język wyrazu obcego łaciński
2914

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 160
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cewka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cewka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.