szpodny

Subligar vlg. szpodny pasz 1442 WokRacz 189v

Wyraz hasłowy Spodni Hasło konkordancji Subligar
Wyraz(y) w transliteracji szpodny Podstawa glosowania subligar
Język wyrazu obcego łaciński
2920

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 189
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Spodni (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) spodni
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.