lep

Viscus est pellis intestinorum uel testiculorum eciam dicitur sarcina inde dicitur bitumen cum quo aves capiuntur lep inde viscuosus est visco plenus 1442 WokRacz 198v

Wyraz hasłowy Lep Hasło konkordancji Viscus
Wyraz(y) w transliteracji lep Podstawa glosowania viscus
Język wyrazu obcego łaciński
2925

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 198
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 56

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lep (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) lep
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.