dudek

Vpupa est quedam auis inmunda et spurtssima vlg. dudek 1442 WokRacz 199v

Wyraz hasłowy Dudek Hasło konkordancji Upupa
Wyraz(y) w transliteracji dudek Podstawa glosowania vpupa
Język wyrazu obcego łaciński
2927

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 199
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 45

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dudek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dudek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.