lopathka

Spina est paruus ramusculus in quibusdam arboribus Et dicitur a spica propter acuitatem Eciam est iunctura dorsi sic dicta lopathka quia habet radiolos acutos <l>opathka 1440 RozPaul 249v

Wyraz hasłowy Łopatka Hasło konkordancji Spina
Wyraz(y) w transliteracji lopathka Podstawa glosowania spina
Język wyrazu obcego łaciński
2930
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie również jest zapisana ta polska glosa, ale bez l i bez początkowej części o, które zapewne zostały ścięte przy oprawie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 249
Folio/kolumna v
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 15/16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łopatka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łopatka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.