<l>opathka

Spina est paruus ramusculus in quibusdam arboribus Et dicitur a spica propter acuitatem Eciam est iunctura dorsi sic dicta lopathka quia habet radiolos acutos <l>opathka 1440 RozPaul 249v

Wyraz hasłowy Łopatka Hasło konkordancji Spina
Wyraz(y) w transliteracji <l>opathka Podstawa glosowania spina
Język wyrazu obcego łaciński
2931
Komentarz paleograficzny Polska glosa bez l i bez początkowej części o, które zapewne zostały ścięte przy oprawie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 249
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łopatka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łopatka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.