czena

Stannum (...) est quoddam genus metalli medium inter plumbum et argentum proprie czena 1440 RozPaul 250v

Wyraz hasłowy (Cyna) Hasło konkordancji Stannum
Wyraz(y) w transliteracji czena Podstawa glosowania stannum
Język wyrazu obcego łaciński
2932

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 250
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Cyna) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cena
Forma (w transkrypcji) cena
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.