coczanky

Sticadus est quedam herba vlg. coczanky 1440 RozPaul 251r

Wyraz hasłowy Kocanki Hasło konkordancji Sticadus
Wyraz(y) w transliteracji coczanky Podstawa glosowania sticadus
Język wyrazu obcego łaciński
2933

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 251
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kocanki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kocanki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.