Halskam

Supinum (...) dicitur quedam species verborum que partim videntur nomina et partim verba Et dicuntur reflexiva quia reflectuntur super verba a quibus descendunt vnde supina verborum terminantur in vm et in v Et secundum hoc diferunt Nam dum terminantur in vm constrvntur cum verbis significantibus motum ad locum ut vado amatum Andream Halskam uel Andrea uel a Halszka id est ad locum in quuo vado amare Halskam uel amari a Halszka Sed supina in v terminata construuntur cum verbis significantibus motum de loco ut venio amatu Stanislaum uel a Stanislao id est a loco in quuo amaui Stanislaum uel amabor a Stanislao a Halska Item si supina in v terminata descendunt a verbis tam actionem significantibus tunc significant actionem tam ut vado amatu[[m]] Halskam 1440 RozPaul 255r

Wyraz hasłowy Halżka Hasło konkordancji Supinum
Wyraz(y) w transliteracji Halskam Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2936

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 255
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14-15

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.