corsquyew

Trulla (...) id est bombus uel sibilus ani quia trudendo emittitur Item dicitur quoddam vas fictile vlg. corsquyew 1440 RozPaul 264r

Wyraz hasłowy Korzkiew Hasło konkordancji Trulla
Wyraz(y) w transliteracji corsquyew Podstawa glosowania trulla
Język wyrazu obcego łaciński
2947

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 264
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Korzkiew (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Korszkiew
Forma (w transkrypcji) korszkiew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.