man

Vasallus id est feodarius sc. a domino ffeodatus vlg. man cosczelny 1440 RozPaul 265v

Wyraz hasłowy Man Hasło konkordancji Vasallus
Wyraz(y) w transliteracji man Podstawa glosowania vasallus, feodarius, a Domino ffeodatus
Język wyrazu obcego łaciński
2949
Komentarz paleograficzny Inicjał V długi na dwa wiersze.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 265
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Man (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) man
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.