kopytha

Alutum bucken leder kopytho in plurali alluta vlg. kopytha ca 1500 WokLub 7v

Wyraz hasłowy Kopyto Hasło konkordancji Allutum
Wyraz(y) w transliteracji kopytha Podstawa glosowania alluta
Język wyrazu obcego łaciński
295

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kopyto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kopyta
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 31-32.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 31-32.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.