opathanye

Illoro (...) vlg. opathanye id est illaqueare 1440 RozPaul 129v

Wyraz hasłowy Opętanie Hasło konkordancji Illoro
Wyraz(y) w transliteracji opathanye Podstawa glosowania illoro
Język wyrazu obcego łaciński
2953

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Opętanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) opętanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego hasła. W SI brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.