dobrego

Indoles (...) dicitur quasi sine dolo [dicitur] id est etas iuuenilis ingenium origo progenies sic exponit Vngvicio Sed Papias indoles est crementum Soboles progenies propaga Sed Ysiodorus est quuo plures concordant dicit in decimo etimologiarum Indoles est proprie imago quedam future virtutis et probitatis sicut in multis apparet in pueris et caret plurali numero secundum vsum Inde indolencia id est propago bone indolis dobrego rodzayv 1440 RozPaul 133v

Wyraz hasłowy Dobry Hasło konkordancji Indoles
Wyraz(y) w transliteracji dobrego Podstawa glosowania bone
Język wyrazu obcego łaciński
2955

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 133
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dobry (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dobrego
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.