plonca

Labrusca ut dicit Ysiodorus est vitis aggrestis siue siluestris sic dicta quia in labris id est in extremitatibus terre uel agrorum finibus et merginibus nascitur que producit fructus immaturos et amaros et ponitur quandoque pro fructu eiusdem Et dicitur labrusca quasi labra capiens uel in terris crescens vlg. plonca uel calyna 1440 RozPaul 145v

Wyraz hasłowy Płonka Hasło konkordancji Labrusca
Wyraz(y) w transliteracji plonca Podstawa glosowania labrusca
Język wyrazu obcego łaciński
2959

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Płonka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) płonka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.