martwa pocrzywą

Marrubium est quedam herba martwa pocrzywą que non [[q]] comburit hominem 1440 RozPaul 159v

Wyraz hasłowy Pokrzywa Hasło konkordancji Marrubium
Wyraz(y) w transliteracji martwa pocrzywą Podstawa glosowania marrubium
Język wyrazu obcego łaciński
2964

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 159
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pokrzywa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pokrzywa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Martwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) martwa
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.