costiwal

Mastix (...) vlg. costiwal ... dicitur gummi uel gutta Eciam est herba valens contra dolorem dencium 1440 RozPaul 159v

Wyraz hasłowy Kosztywał Hasło konkordancji Mastix
Wyraz(y) w transliteracji costiwal Podstawa glosowania mastix
Język wyrazu obcego łaciński
2965
Komentarz paleograficzny Skrót vlg. nadpisany w interlinii tekstu głównego.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 159
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kosztywał (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kosztywał czy kostywał
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.