bvkew

Terrifvmium uel melius terrifagium est frvctus fagi proprie bvkew XV p. post. RozOss III 236r

Wyraz hasłowy Bukiew Hasło konkordancji Terifumium
Wyraz(y) w transliteracji bvkew Podstawa glosowania terrifvmium, terrifagium
Język wyrazu obcego łaciński
2976

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 236
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bukiew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bukiew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.