yarzyna

Fruges dicuntur segetes liquide Frumenta vero sicca et arida Et dicuntur a fruendo uel ab edendo uel fruges in plurali dicuntur blada uel frumenta vlg. yarzyna 1440 RozPaul 107v

Wyraz hasłowy Jarzyna Hasło konkordancji Frumenta
Wyraz(y) w transliteracji yarzyna Podstawa glosowania blada, frumenta
Język wyrazu obcego łaciński
2981

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 107
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jarzyna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) jarzyna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.