cony

Equirea uel equaria uel equaricia sunt greges equuorum proprie stado cony 1440 RozPaul 89r

Wyraz hasłowy Koń Hasło konkordancji Equirea
Wyraz(y) w transliteracji cony Podstawa glosowania equirea, equaria, equaricia
Język wyrazu obcego łaciński
2984

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Koń (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) koni
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.