pothszycze

Filtrum (...) est herba quedam mortifera et sumitur pro veneno acutissimo Eciam est quoddam genus panni *wylcz *plesc uel pothszycze 1440 RozPaul 103r

Wyraz hasłowy Podszycie Hasło konkordancji Filtrum
Wyraz(y) w transliteracji pothszycze Podstawa glosowania filtrum
Język wyrazu obcego łaciński
2987
Komentarz paleograficzny Wyraz niem. wylcz 'filc'.
Być może postać plesc powstała pod wpływem pleśń.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 103
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podszycie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podszycie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.