czepy

Percussorium est domus in qua fabricatur ferrum uel dicitur czepy 1442 WokRacz 161r

Wyraz hasłowy Cepy Hasło konkordancji Percussorium
Wyraz(y) w transliteracji czepy Podstawa glosowania ferrum
Język wyrazu obcego łaciński
2990

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 161
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cepy (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cepy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.