bazany

Fasianus est auis vlg. bazany 1442 WokRacz 107v

Wyraz hasłowy Bazań Hasło konkordancji Phasianus
Wyraz(y) w transliteracji bazany Podstawa glosowania fasianus
Język wyrazu obcego łaciński
2991
Komentarz paleograficzny Kopista oznacza przez y miękkość wygłosowej spółgłoski.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 107
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bazań (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bazań
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też transkrypcja bażan.

Uwagi

W Sl wydrukowano ze skrótem RozRacz 107v pod hasłem Bażan.

Bibliografia

Brehm A. E. [1935-6]: Życie zwierząt, t. II, Warszawa.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. II, Warszawa.
Strutyński J. 1972: Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.