cholebacz szą

Occillum dicitur ludus seu instrvmentum de funibus quo pueri et puelle suspendentes cordam ad quan[[s]]dam trabem et mouentur huc et illud (pro illuc) et dicitur ab othis grece velox latine et cilleo (…) id est moueo vlg. cholebacz szą 1442 WokRacz 153r

Wyraz hasłowy (Kolebać się) Hasło konkordancji Occillum
Wyraz(y) w transliteracji cholebacz szą Podstawa glosowania cilleo, moueo
Język wyrazu obcego łaciński
2992

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kolebać się) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cholebać się
Forma (w transkrypcji) cholebać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Się (zaimek zwrotny)
Forma (w transkrypcji) się
Część mowy zaimek zwrotny
Fleksem się
Nosowość nosowa
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona zwrotna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.