myncza

Erarium est locus ubi seruatur gazophilacium uel ubi fabricatur pecunia erarium vlg. myncza 1440 RozPaul 89v

Wyraz hasłowy Minca Hasło konkordancji Aerarium
Wyraz(y) w transliteracji myncza Podstawa glosowania erarium
Język wyrazu obcego łaciński
2995
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie: erarium vlg. myncza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Minca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) minca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Uwagi Możliwa też transkrypcja: mińca, mynca, myńca.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.