wągyel

Favilla dicitur extincta scintilla Et scintilla proprie dicitur accenssa Et favilla aphos graece id est ignis latine wągyel ca 1500 RozOss I 86ra

Wyraz hasłowy Węgiel Hasło konkordancji Favilla
Wyraz(y) w transliteracji wągyel Podstawa glosowania favilla
Język wyrazu obcego łaciński
2996
Komentarz paleograficzny Polska glosa wpisana późniejszą ręką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Węgiel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) węgiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też transkrypcja wągiel.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.