oszymyny

Allodium (...) dicitur hereditas quam vendere uel donare possum ita quod est mea propria vel secundum alios dicitur esse granarium in quo reponuntur annone vlg. oszymyny 1440 RozPaul 13v

Wyraz hasłowy Ozimina Hasło konkordancji Allodium
Wyraz(y) w transliteracji oszymyny Podstawa glosowania annone
Język wyrazu obcego łaciński
2998

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 13
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ozimina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oziminy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.