Czachy

Aquisgranum (...) est quedam regio vlg. Czachy 1440 RozPaul 23 bis r

Wyraz hasłowy Czachy Hasło konkordancji Aquisgranum
Wyraz(y) w transliteracji Czachy Podstawa glosowania Aquisgranum
Język wyrazu obcego łaciński
3003

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 23 bis
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.