naporny

Cervix... Item ceruix est superbia Inde cervicosus id est superbus furiosus uel contumax proprie naporny sc. habens duram ceruicem 1440 RozPaul 49v

Wyraz hasłowy Naporny Hasło konkordancji Cerviciosus
Wyraz(y) w transliteracji naporny Podstawa glosowania cervicosus
Język wyrazu obcego łaciński
3008
Komentarz paleograficzny Wyraz hasłowy: Cervix na k. 49r, wiersz 46; poza tym jest powtórzony na prawym marginesie na k. 49r (wiersz 46) jako: Ceruix.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 49
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Naporny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) naporny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.