osząka

Cirogra uel citagra... Et dicitur a ciros et ago (...) ... Eciam dicitur furca que alio nomine dicitur tridens proprie osząka 1440 RozPaul 51v

Wyraz hasłowy Osęka Hasło konkordancji Cirogra
Wyraz(y) w transliteracji osząka Podstawa glosowania furca, tridens
Język wyrazu obcego łaciński
3009
Komentarz paleograficzny Inicjał wspólny z dwoma innymi hasłami, wysoki na trzy wiersze.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osęka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) osęka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.