naprzeczyvo

Obuiam entgegen naprzeczyvo ca 1500 WokLub 91r

Wyraz hasłowy Naprzeciwo Hasło konkordancji Obviam
Wyraz(y) w transliteracji naprzeczyvo Podstawa glosowania obuiam
Język wyrazu obcego łaciński
3015

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Naprzeciwo (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) naprzeciwo
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 49.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 49.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.