szlothowyrzba

Collogerancida colloquincida uel colloquicida uel hec colloquintis (...) est herba quedam amarissimi saporis sc. cucurbita aggrestis et vehementer amara vlg. szlothowyrzba 1440 RozPaul 55v

Wyraz hasłowy (Złotowierzba) Hasło konkordancji Collogerancida
Wyraz(y) w transliteracji szlothowyrzba Podstawa glosowania cucurbita
Język wyrazu obcego łaciński
3021

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Złotowierzba) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Złotowirzba
Forma (w transkrypcji) złotowirzba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.