closzky

Colimphia est panis decoctus cum carnibus vlg. closzky 1440 RozPaul 55r

Wyraz hasłowy (Klusek) Hasło konkordancji Colymphium
Wyraz(y) w transliteracji closzky Podstawa glosowania colimphia
Język wyrazu obcego łaciński
3030
Komentarz paleograficzny Całe zdanie znajduje się na górnym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Klusek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Klosek
Forma (w transkrypcji) kloski
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozPaul 55r.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.