tluką

Mortarium dicitur a morte et terror quia quitquid in ea teritur moritur vel dicitur a morte ea de causa quia semina in puluerem redacta eciam quasi mortua *rediantur ut dicit Isidorus proprie stapka czsso zele tluką 1442 WokRacz 147r

Wyraz hasłowy Tłuc Hasło konkordancji Mortarium
Wyraz(y) w transliteracji tluką Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
3033
Komentarz paleograficzny Może błędnie rediantur zamiast redduntur.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tłuc (czasownik)
Forma (w transkrypcji) tłuką
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba mnoga
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.