karthy

Palirus dicitur quasi palio adherens et est herba acerima (pro asperrima) et spinosa vlg. karthy 1442 WokRacz 157v

Wyraz hasłowy Karty Hasło konkordancji Paliurus
Wyraz(y) w transliteracji karthy Podstawa glosowania palirus
Język wyrazu obcego łaciński
3035

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 157
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karty (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karty
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.