czos

Cirrus (...) est ciuitas sapiencie vel est coma uel conglomeratio crinium in anteriori parte capitis czub vlg. czos 1440 RozPaul 51v

Wyraz hasłowy Czos Hasło konkordancji Cirrus
Wyraz(y) w transliteracji czos Podstawa glosowania cirrus
Język wyrazu obcego łaciński
3036

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz PUSTE ŚWIADOMIE

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czos (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czos
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp i w SI brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.